Met aandacht naar je voeten gaan: wat voel of zie je dan?

 

Als we de voeten nader gaan bekijken, verschillen de linker- en rechtervoet van elkaar.

Het verschil ontstaat vanuit onze hersenen. De linker hersenhelft stuurt processen aan die te maken hebben concrete en bewuste zaken. De rechter hersenhelft stuurt processen aan die te maken hebben met onder- en onbewuste zaken. Ter hoogte van de nekwervels kruizen de zenuwbanen. Dit betekent dat de rechtervoet via zenuwprikkels vanuit de linker hersenhelft worden aangestuurd. De linkervoet wordt vanuit de rechter hersenhelft aangestuurd.


Beide voeten hebben hierdoor hun eigen kenmerken.

De linkervoet staat voor constitutie, onze vrouwelijke kant, gevoelsmatig, relationeel, en het yin.

De rechtervoet staat voor conditie, onze mannelijke kant, verstandelijk, praktisch en het yang.

Daardoor kan een massage van de linker- en rechtervoet verschillen zowel in uitwerking als ook in beleving/gevoel.


Welke kant van jou is het meest dominant? Kun je dit voelen?